Gambling Therapy logo

Говорете с нас за хазарт

Бих искал да обсъдим въпрос на компания за хазарт.

Въпроси наоколо изплащания , бонус завъртания , възстановявания или Регистрация въпроси трябва да се свържете директно с вашата хазартна компания.

Гордън Муди не е свързано с вашата хазартна компания и не може да отговаря на въпроси относно вашия акаунт за хазарт. Съветниците на Gordon Moody могат да ви помогнат да предприемете стъпки за спиране на хазарта или ако страдате в резултат на хазарт на някой друг.

Законните уебсайтове за хазарт ще ви дадат начин да се свържете с тях – например бутон за поддръжка. Ако изпитвате затруднения да изразите безпокойство за вашия уебсайт за хазарт, тогава може да помислите и да се свържете със съответния орган за лицензиране на хазарт за уебсайта. За хазартните компании, работещи в Обединеното кралство, това обикновено би било така Комисията по хазарта . Обикновено регулаторите предоставят връзки за подаване на жалби или докладване за хазартна компания.