Езици
приложението

Информация

Получаването на информация за хазарта и това, което кара хората да продължават да харчат пари, които нямат, е много важно както от гледна точка на тези, които се опитват да получат по-добро чувство за контрол, така и на силно засегнатите като семейството, роднините и приятелите. Всеки ще има различни причини, поради които се поддава, но много от темите са сходни. В този раздел се опитваме да подчертаем защо хазартът може да се превърне в такъв проблем в живота на хората.