Gambling Therapy logo

Информация

Знанието е сила. Информацията освобождава. Образованието е предпоставка за напредък във всяко общество, във всяко семейство. (Кофи Анан)

Имам ли проблем с хазарта?

Ако не сте сигурни дали вашият хазарт е станал проблем или не, това може да ви помогне да разчупите въпроса и да помислите за различните начини, по които хазартът може да повлияе на живота ви.

Направете кратък тест

Какво представлява проблемният хазарт?

Срокът проблем с хазарта описва хазартно поведение, което е станало разрушително или увреждащо за комарджия или за околните.

Какво представлява проблемният хазарт?

Защо е толкова трудно да се спре?

Често срещано погрешно схващане е, че проблемните комарджии просто нямат сила на волята да спрат или че всъщност не искат да спрат. В действителност, след като хазартът се превърне в проблем, е необходима стратегия и подкрепа за отказване.

Защо е толкова трудно да се спре?

Как хазартът може да ми повлияе?

Въпреки че проблемният хазарт често води до финансови проблеми - въздействието на проблемния хазарт обикновено се простира много по-далеч от това.

Как хазартът може да ми повлияе?