език
Изтеглете приложението

Какво представлява проблемът с хазарта

Проблемът с хазарта (или лудомания, но обикновено наричан "пристрастяване към хазарта") е желание да се играе непрекъснато
въпреки вредните отрицателни последици или желанието да се спре. Проблемът с хазартните игри често се определя от това, дали хазартът
или другите хора преживяват вреда, а не поведението на хазарта.