Gambling Therapy logo

Приложението за хазартна терапия

Безплатното приложение за хазартна терапия ви дава достъп до полезни инструменти и информация, които да ви помогнат да се идентифицирате и преодолеете проблем с хазарта .

Основни характеристики на приложението Хазартна терапия

  • въпросник за самооценка
  • текстова поддръжка на живо
  • упражнения за внимателност и самопомощ
  • информация за кризисна подкрепа
  • ежедневни мотивационни цитати
  • връзки към блокиращ софтуер
  • директория на организации, които могат да помогнат
  • достъп до онлайн форумите за поддръжка

Потърсете „Хазартна терапия“ в магазина за приложения на вашето устройство или сканирайте QR кода, за да го изтеглите.