i

На живо Съвети Гореща линия е

Ако горещата телефонна линия е затворена и трябва да се говори, моля посетете нашите ресурси, форуми или ни пишете или в контакт аварийно http://tinyurl.com/k2hspnh

Отваряне на чат: 20:00Присъединете се

Освежаващ в 30 секунди.

If the helpline is closed and you need to talk, please visit our resources, forums or email us or in an emergency contact Befrienders or the Samaritans http://tinyurl.com/k2hspnh

E-mail support

Изпратете ни имейл с вашите притеснения

Изпрати мейл

форум

Вземи подкрепата, която заслужавате

форум

групи за подкрепа

Обсъдете ви засяга онлайн в групова сесия

Група Times