Gambling Therapy logo

Spelinstitutet.

Spelinstitutet.

Programmet är till för dig som är 18 år eller äldre, har problem med överdrivet spelande och vill förändra din situation. Självhjälpsprogrammet innehåller både skriftliga frågor och övningar som hör samman med den del du jobbar i och det är därför viktigt att du både i tal och skrift behärskar det svenska språket någorlunda. Om du har ett pågående alkohol- eller drogmissbruk eller en allvarlig psykisk problematik bör du först söka annan hjälp för det.
n
n
nThe treatment offered by the Spelinstitutet is based on research and many years of experience. Several studies have been carried out and the treatment is evaluated continuously. Our internet treatment has shown good results when it comes to solving gambling problems. Parallel problems such as depressed mood have also improved while quality of life is increasing.