Gambling Therapy logo

Transdrug – Help for problem gamblers – Finland

Transdrug – Help for problem gamblers – Finland

A-klinikkasäätiö on 1955 perustettu järjestö ja palveluntuottaja.
n
nA-klinikkasäätiön hoito- ja kuntoutuspalvelut, ehkäisevä päihdetyö ja asiantuntijapalvelut vähentävät päihdehaittoja ja muita psykososiaalisia ongelmia. Samalla A-klinikkasäätiö parantaa päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä asemaa.