Jazyk
Získat aplikaci

Zásady ochrany osobních údajů na podporu služby Live

Jaké informace shromažďujete od vás, když používáte živou službu podpory:

  • Vaše jméno (máte možnost použít pseudonym)
  • Vaše e-mailová adresa (pokud jste to uvedli)
  • Vaše město / země
  • Vaše IP adresa
  • Váš prohlížeč a typ počítače
  • Webové stránky, které vás nasměrovaly na naše stránky (pokud jsou k dispozici)
  • Přepis konverzace linky pomoci

Podporované konverzace jsou důvěrné a nebudou sdíleny s žádnou jinou agenturou nebo osobou - s následujícími výjimkami:

  • Pokud člen týmu podpory dokončí posun, může být možné, abyste pokračovali v rozhovoru s jiným členem týmu. V takovém případě budete požádáni o souhlas s dalším čtením týmu, který si přečte přes přepis svého hovoru, aby mohli převzít.
  • Hovory mohou být také přezkoumány jinými členy týmu podpory terapie hazardních her, aby byla zajištěna vysoká kvalita služeb.
  • Za výjimečných okolností může klinický manažer rozhodnout, že sdílení informací s jinou agenturou může být vyžadováno, pokud se domníváte, že existuje riziko vážného fyzického poškození pro sebe nebo pro jinou osobu. Za těchto okolností se hazardní terapie vždy pokusí dohodnout s vámi, pokud je to praktické / možné, ale vyhrazuje si právo samostatně podniknout kroky, pokud to bude považovat za nezbytné.