Ομάδες υποστήριξης

Θέλετε να μιλήσετε με άλλους που βρίσκονται σε παρόμοια θέση με εσάς; Αναζητάτε συμβουλές, υποστήριξη και πληροφορίες από άτομα που έχουν απαλλαγεί από τζόγο για πολλά χρόνια; Γιατί να μην δοκιμάσετε τις διαδικτυακές ομάδες υποστήριξης από ομοτίμους

Loading...

Εμφάνιση των ομάδων υποστήριξης για 7 Οκτωβρίου 2022

Αυτοβοήθεια και πόροι