Γλώσσες
η εφαρμογή

Αυτοβοήθεια

Εκτός από την επικοινωνία με άλλους για υποστήριξη, υπάρχουν αρκετές στρατηγικές που μπορείτε να εφαρμόσετε για τον εαυτό σας που σας επιτρέπουν να αναγνωρίσετε τα συναισθήματα και τις σκέψεις που σχετίζονται με το πρόβλημα του τζόγου και στη συνέχεια μπορεί να σας βοηθήσει θετικά να αλλάξετε τη συμπεριφορά σας.