Languages
Get the app

Transdrug - Help for problem gamblers - Finland

A-klinikkasäätiö on 1955 perustettu järjestö ja palveluntuottaja.

A-klinikkasäätiön hoito- ja kuntoutuspalvelut, ehkäisevä päihdetyö ja asiantuntijapalvelut vähentävät päihdehaittoja ja muita psykososiaalisia ongelmia. Samalla A-klinikkasäätiö parantaa päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä asemaa.

http://www.a-klinikka.fi/a-klinikkasaatio

Finland Gambling help Other Addictions