Jezik
Preuzmite aplikaciju

Samoprocjena

Ako odgovorite na tri ili više pitanja i osjećate da vam je život izvan kontrole Naši Online Terapijski Usluge mogu vam pomoći da svoj život vratite na pravi put.

1. trošite li previše novca i / ili vremena na kockanje?

2. Jeste li kockali s novcem koji je potreban za plaćanje kućanstava?

3. Jeste li riskirali ili izgubili vezu zbog svoje kockanje?

4. Jeste li riskirali ili izgubili svoj dom ili posao zbog svoje kockanje?

5. Borite li se za spavanje zbog vaših problema s kockanjem?

6. Jeste li kockali da pokušate osvojiti gubitke?

7. Lažeš li koliko se kockati?

 

Ako odgovorite na tri ili više pitanja i smatrate da vam je potrebna pomoć, obratite se podršci uživo