Lingwi
Ikseb l-App

Kif jista’ jaffettwak il-logħob tal-azzard?

Il-logħob tal-azzard problematiku jista’ jkollu effett detrimentali fuq il-finanzi personali billi t-tentattiv biex tħallas it-telf ma jibqax maniġabbli. Apparti l-infiq tal-paga, it-tfaddil u flus żejda, id-dejn jista’ wkoll ikun karatteristika ta’ logħob tal-azzard problematiku bħala riżultat tas-self biex tkopri t-telf mil-logħob tal-azzard. Madanakollu, l-impatti tal-problema tal-logħob tal-azzard jistgħu jkunu aktar minn telf ta’ flus. Lagħaba bi problema ħafna drabi jgħidu li jħossuhom iżolati minħabba l-attivitajiet solitarji tagħhom biex inaqqsu t-telf. Hemm tendenza li ma jmorrux l-iskola, il-kulleġġ jew ix-xogħol biex jilagħbu. Barra minn hekk, ħafna drabi jkun hemm preokkupazzjoni bil-logħob tal-azzard, nuqqas ta’ interess biex iżommu relazzjonijiet u nuqqas ta’ motivazzjoni biex jinvolvu ruħhom f’attivitajiet soċjali. 

Ikun hemm ukoll nuqqas ta’ ħeġġa fost il-lagħaba biex jonfqu flus fuq oġġetti tal-ilbies jew tad-dar billi dawn l-ispejjeż ħafna drabi jitqiesu bħala fondi għal-logħob tal-azzard. Jista’ wkoll ikun hemm nuqqas ta’ rieda biex iħallsu l-kontijiet tal-utilitajiet billi jippreferu li l-flus jintużaw għall-finijiet tal-logħob tal-azzard. Logħob tal-azzard problematiku jista’ jkun ta’ natura progressiva u lagħaba problematiċi jispiċċaw involuti f’attività kriminali biex jiffinanzjaw il-logħob tal-azzard tagħhom. Dan jista’ jwassal għal konsegwenzi tul il-ħajja b’kundanni kriminali.

Il-logħob tal-azzard jaffettwaha s-saħħa mentali tiegħek?

Qed tesperjenza xi wħud jew dawn kollha li ġejjin?

• Għandek emozzjonijiet esterni jew varjazzjonijiet fil-burdati?

• Qed tħoss li l-logħob tal-azzard huwa l-unika ħaġa li tieħu gost tagħmel, għall-esklużjoni ta’ affarijiet oħra?

• Qed issibha diffiċli biex torqod?

• Qed tħossok anzjuż jew waqajt f’dipressjoni?

• Għandek ħsibijiet suwiċidjali?

• Qed tuża l-logħob tal-azzard bħala mod biex titratta problemi jew emozzjonijiet oħra f’ħajtek?

Barra mill-effetti aktar ovvji li problema bil-logħob tal-azzar jista’ jkollha fuq is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħek, jista’ wkoll ikun hemm impatt serju fuq is-saħħa mentali tiegħek. Skont ir-Royal College of Psychiatrists, lagħaba problematiċi huma aktar probabbli li jsofru minn stima baxxa tagħhom infushom, jiżviluppaw diżordnijiet relatati mal-istress, isiru anzjużi, ma jorqdux tajjeb u jonqsilhom l-aptit, jiżviluppaw problemi b’abbuż mis-sustanzi u jsofru minn dipressjoni. 

 Għalkemm ħafna nies jipparteċipaw f’logħob tal-azzard biex jaħarbu mid-dipressjoni jew problemi oħra tas-saħħa, il-logħob tal-azzard jista’ attwalment jaggrava dawn il-kundizzjonijiet. Raġuni waħda għaliex il-problema tal-logħob tal-azzard tista’ taffettwa s-saħħa mentali hija l-mod kif in-nies jesperjenzaw emozzjonijiet ‘pożittivi’ u ‘negattivi’ meta jkunu qed jilagħbu. Jekk tilgħab ħafna inti stess, forsi sibt li l-esperjenza ta’ antiċipazzjoni “għar-rebħa l-kbira” tkun strapazz kbir mentalli li tinvolvi sentimenti eċitanti ħafna, forsi aħjar minn sentimenti li jinħolqu minn xi attività oħra. Tista’ wkoll issib li d-devastazzjoni li tkun tlift tkun dipressjoni qawwija li twassal għal disprament. 

Dan huwa speċjalment il-każ f’forom ta’ riskju għoli ħafna ta’ logħob tal-azzard, fejn ammonti kbar ta’ flus huma involuti. Dan iżid il-potenzjal ta’ ‘high’ qawwija, imma jwassal biex is-sentiment ta’ ‘dipressjoni’ jkun agħar meta jiġi. Sentimenti ta’ telf u disprament li jsegwu logħob tal-azzard sfrenat jistgħu jwasslu għal xewqat akbar biex tilgħab minnufih biex terġa’ tipprova tikseb 'high'. Madanakollu, jekk tkompli tilgħab, is-sentimenti negattivi jmorru għall-agħar.

 Il-logħob tal-azzard qed jaffettwa r-relazzjonijiet tiegħek?
Meta jkollok problema tal-logħob din tista’ tkun intensa, u barra mill-effett fuq il-lagħaba nfushom, jista’ jkollha impatt devastanti fuq ir-relazzjonijiet tagħhom ma’ nies oħra, il-ħbieb u l-familja tagħhom. Din tista’ tieħu diversi forom, speċjalment dawn li ġejjin:
  • Jillatikaw aktar mal-imsieħba jew il-familja tagħhom, speċjalment dwar il-flus, l-ibbaġitjar u d-dejn
  • Ikunu preokkupati bil-logħob tal-azzard u jsibuha diffiċli jiffokaw fuq affarijiet oħra
  • Iqattgħu inqas ħin man-nies u aktar ħin jilagħbu
  • Jigdbu lill-ħbieb u lill-familja dwar it-telf tagħhom
  • Jisirqu l-flus mingħand ħbiebhom u l-familja biex jilagħbu bihom
Minflok iqattgħu l-ħin mal-imsieħba u l-familja tagħhom, jew jissodisfaw l-impenji tagħhom, il-lagħaba jistgħu jagħżlu li jqattgħu l-ħin liberu tagħhom jilagħbu. Dan jista’ jwassal biex imsieħeb jew membri tal-familja jinkwetaw li l-lagħaba m’għadhomx jagħtu kashom, jew li b’xi mod huma inqas importanti. Dan jista’ jwassal għal distanza emozzjonali jew tensjoni fir-relazzjoni. Madanakollu, ħafna drabi jkun il-każ, li l-lagħaba tant ikunu marbuta mal-imġiba tal-logħob tal-azzard li ma jkunux jistgħu jaħsbu f’ħaddieħor. 
Jista’ wkoll ikun hemm aktar argumenti dwar il-baġit u l-finanzi tal-familja meta jkun hemm problema tal-logħob fil-familja. Ħafna drabi l-lagħaba jkunu konvinti li ser isolvu l-problemi huma stess, meta fir-realtà jridu jieqfu jilagħbu biex isolvu l-problemi tad-dejn tagħhom b’mod aktar realistiku. Wegħdiet miksura u ngann jistgħu jfissru li l-imsieħba tal-lagħaba jitilfu l-fiduċja fir-relazzjoni tagħhom, speċjalment jekk il-lagħaba pprovaw jieqfu jilagħbu bosta drabi imma spiċċaw fl-istess sitwazzjoni. Huwa faċli tara kif dawn il-fatturi kollha jistgħu jikkawżaw stress f’relazzjoni u jwasslu l-imsieħba jew membri tal-familja jiddubitaw il-valur tagħha. Xi drabi hemm ħafna ħtija involuta billi l-imsieħba jistgħu jaħsbu li l-problema tal-logħob hija t-tort tagħhom, jew huma b’xi mod ikkontribwew għall-problema. Logħob tal-azzard problematiku f’familja jista’ jkollu effett fuq it-tfal - l-impatt tal-istress fl-unità tal-familja u l-potenzjal tal-telfa tar-relazzjoni ma’ ġenitur jista’ jkollhom konsegwenzi fit-tul.
Għandek id-dejn minħabba l-logħob tal-azzard?
Qed tqatta’ aktar ħin milli tixtieq fuq il-logħob tal-azzard jew qed tbati biex issib il-flus biex tħallas il-kontijiet? Problemi tal-logħob tal-azzard u kwistjonijiet finanzjarji jmorru id f’id. Ħafna drabi hija kriżi finanzjarja li twassal lil persuna tindirizza l-logħob tal-azzard. Hija wkoll komuni li l-imsieħba, il-ħbieb jew membri tal-familja tal-lagħaba bi problema jgħidulna li lanqas indunaw li l-maħbubin tagħhom kienu lagħaba problematiċi sakemm kien hemm konsegwenzi finanzjarji serji bħal taħrik bil-qorti għal nuqqas ta’ pagament tad-dejn jew azzjoni ta’ pussess mill-ġdid tad-dar tagħhom.
Problemi finanzjarji jistgħu jkunu kbar ħafna. Il-kontijiet ma jitħallsux, id-dejn jakkumula. Jekk għandek karti tal-kreditu, forsi tużahom kollha biex tħallas il-kontijiet jew agħar minn hekk, biex tkompli tilgħab. F’dan il-punt, il-jum meta trid tħallas is-self jista’ jidher bħala soluzzjoni – imma r-rati ta’ interess għoli u l-ispejjeż tagħhom x’aktarx jagħmlu s-sitwazzjoni agħar. Sidien tan-negozju jistgħu wkoll isibu ruħhom fid-dejn għaliex jużaw il-flus tan-negozju biex jiffinanzjaw il-logħob tagħhom. Dilemma komuni għal xi ħadd li għandu problema tal-logħob hija kif jeħles mid-dejn. Għal ħafna, iċ-ċans li jkomplu jilagħbu biex jirbħu dak li tilfu lura u jsolvu kollox tkun tentazzjoni kbira. Jistgħu wkoll iħossu li m’hemmx ċans li jħallsu lura d-dejn akkumulat mil-logħob sakemm ma jkomplux jilagħbu, għalhekk iħossuhom qishom f’morsa.
Madanakollu, Ħares lejha minn angolu ieħor. Jekk qed tbati biex tikkontrolla l-kilba tiegħek biex tilgħab, rebħa x’aktarx mhijiex se tgħinek biex tħallas id-dejn tiegħek, billi ma tkunx tista’ tieqaf tilgħab biex tħallashom kollha. It-tentazzjoni li tirrepeti l-eċitament tar-rebħa tkun kbira. Frażi li nisimgħu ħafna hija “Ma nistax nirbaħ għax ma nistax nieqaf”. Fl-aħħar mill-aħħar, it-telf ta’ aktar flus u li tagħmel is-sitwazzjoni agħar hija inevitabbli. Barra minn hekk, il-parteċipazzjoni f’aktar logħob tal-azzard bħala mod kif issolvi d-dejn ikkawżat mill-logħob tal-azzard fl-ewwel lok mhijiex probabbli li xi qatt se tkun effettiva. Forsi jidher li l-ħlas tad-djun b’mod gradwali jista’ jieħu aktar fit-tul, imma fir-realtà, jekk tkompli tilgħab, tagħmel l-affarijiet agħar fuq perjodu twil u tista’ tispiċċa b’ammont ħafna akbar ta’ dejn.
L-idea li tistqarr li għandek problema tad-dejn tista’ tkun tal-biża’, u tkun tippreferi li ħadd ma jaf. Li tieħu kontroll tal-problemi tad-dejn u tfittex mod ieħor kif issolvi l-kwistjoni tista’, madanakollu, tagħtik is-setgħa. Tkun tista’ tirrilassa u tħoss li dawk l-affarijiet qed jiġu indirizzati, u inti tkun tista’ tindirizza problemi oħra li l-logħob tal-azzard tiegħek ħoloq, u taħseb dwar kif se tieqaf tilgħab kompletament. L-effetti tal-problema tal-logħob tal-azzard fuq il-ħajja tiegħek jistgħu jkunu serji ħafna minn perspettiva finanzjarja. Madanakollu, l-impatti tal-logħob tal-azzard problematiku m’għandhomx jitqiesu purament f’termini finanzjarji. Ladarba l-logħob tal-azzard isir problema l-impatti negattivi fuq ħajtek jistgħu jiswewk mhux flus biss.
L-iżolament tal-lagħaba li għandhom problema

Ħafna lagħaba jirrappurtaw li jsibu sens ta’ “komunità” fl-ambjent li jilagħbu fih - pereżempju l-ħanut tal-imħatri, jew in-nies li jitkellmu magħhom online. Il-lagħaba problematiċi jistgħu jitilfu l-interess li jżommu relazzjonijiet personali reali hekk kif il-preokupazzjoni tagħhom bil-logħob tal-azzard tintensifika u jistgħu jsofru minn iżolament soċjali. Xi drabi l-ħajja ordinarja ma’ jkollhiex l-istess appell bħas-“sodisfazzjoni kbir” tal-logħob tal-azzard. Argumenti, relazzjonijiet imqansħa, nuqqas li tosserva l-obbligi, aljenazzjoni, separazzjoni, divorzju, abbuż fiżiku jew mentali jistgħu kollha jkunu karatteristiċi tal-ħajja tal-lagħaba problematiċi.

Ħafna drabi lagħaba li għadhom problema jistgħu jiżolaw lilhom infushom minħabba sentimenti ta’ ħtija jew mistħija, jew għax isselfu jew serqu flus mingħand nies f’ħajjithom biex iħallsu għal-logħob tal-azzard tagħhom. Jistgħu jħossu li m’hemmx triq lura lejn id-dinja reali. Jista’ wkoll ikun hemm nuqqas ta’ interess fil-passatempi billi l-logħob tal-azzard jista’ jiddomina l-ħsieb tagħhom. Lagħaba problematiċi ħafna drabi jgħidu li jkunu għadhom qed jaħsbu fuq il-logħob tal-azzard, anke meta ma jkunux attwalment qed jilagħbu. Xi wħud qalu wkoll li joħolmu dwar il-logħob tal-azzard meta jkunu reqdin, daqs kemm tkun kbira l-preokkupazzjoni tagħhom bl-imħatra li jmiss. Lagħaba li għadhom problema jirrappurtaw ukoll problemi biex iżommu l-ħajja tax-xogħol jew il-karriera tagħhom, minħabba preokkupazzjoni mentali għad-dinja tal-logħob tal-azzard.