i

Levende Råd Hjelpelinjen er

Hvis hjelpelinjen er stengt og du trenger å snakke, kan du gå til våre ressurser, forum eller send e-post eller i en nødsituasjon kontaktBefriEnders eller den samaritanskes http://tinyurl.com/k2hspnh

åpen gruppe: 07:00

åpen gruppe-251: 16:00

Forfriskende i 30 sekunder.

If the helpline is closed and you need to talk, please visit our resources, forums or email us or in an emergency contact Befrienders or the Samaritans http://tinyurl.com/k2hspnh

E-poststøtte

Få støtte med et gambling problem ved å sende våre trente og medfølende rådgivere

Send

Forum

Få støtte i utvinning eller din kjære en utvinning fra andre i en lignende situasjon.

Gå til forum

Støttegrupper

Discuss recovery from problem gambling in an online group session

Gruppe Times