Talen
Download de app
man contemplating cycle of addiction

De verslavingscyclus

Er zijn veel manieren om gokverslaving te zien, maar het is met name een aangeleerd gedrag. Dit gedrag kan geleerd zijn van iemand of zelf aangeleerd. Het is echter niet iets dat spontaan ontstaat zoals met een ziekte het geval is. 

Dit kan een nuttig perspectief zijn, want als gokverslaving wordt gezien als een aangeleerd gedrag, dan kan het ook worden afgeleerd en vervangen door nieuw gedrag. 

Zodra we ons ervan bewust worden dat we een gokverslaving hebben, kunnen we een bewuste beslissing nemen om verandering in ons leven teweeg te brengen. 

Het kan u helpen als u zich binnen deze zes stadia van de verslaving herkent. Deze stadia manifesteren zich niet per se lineair, hoewel ze elkaar vaak kunnen opvolgen:

1, Voorbeschouwend:

Het probleem wordt niet erkend en er is dus geen motivatie voor verandering

2, Beschouwend:

Er wordt nagedacht over of verandering nodig of mogelijk is

3, Planning:

Er wordt besloten dat verandering nodig en mogelijk is en er wordt een planning gemaakt

4, Actie:

Plannen worden uitgevoerd

5, Onderhoud:

Er worden barrières opgeworpen om blijvend succes te garanderen

6, Terugval:

De verslaving neemt weer toe en de verslaafde keert terug naar de voorbeschouwende fase

Niet alle dwangmatige gokkers zullen door elke fase gaan of in deze volgorde, maar wat voor elk herstel van verslaving geldt, is de kracht van bewuste besluitvorming. Om ons leven te veranderen moet een verslaving uit het onderbewustzijn worden gehaald en naar het bewustzijn worden gebracht, zodat bewuste beslissingen kunnen worden genomen.

 

Behandeling van gokverslaving door Gambling Therapy