Talen
Download de app

Privacybeleid van Gambling Therapy

Privacybeleid van de WEBSITE VAN GAMBLING THERAPY

ACHTERGROND:

Wij begrijpen dat uw privacy belangrijk voor u is en dat u wilt weten hoe uw informatie online wordt gebruikt en gedeeld. Wij respecteren en waarderen de privacy van iedereen die onze website bezoekt en zullen alleen informatie verzamelen en gebruiken op een manier die nuttig is voor u en in overeenstemming met uw rechten en onze verplichtingen volgens de wet.

Dit beleid is van toepassing op ons gebruik van alle persoonsgegevens die door ons worden verzameld met betrekking tot uw gebruik van onze website. Lees dit privacybeleid zorgvuldig en zorg ervoor dat u het begrijpt. Door het bezoeken van www.gamblingtherapy.org accepteert u en stemt u in met de praktijken die in dit beleid worden beschreven.  Als u dit privacybeleid niet accepteert en ermee akkoord gaat, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze website.

1, Definities en interpretatie

In dit beleid hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 

“Onze website”

verwijst naar deze website www.gamblingtherapy.org en

“we/ons/onze”

verwijst naar Gordon Moody Association, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd in Engeland onder 06302768, geregistreerd liefdadigheidsnummer: 1124751, met geregistreerd adres op 47 Maughan Street, Dudley, West Midlands, DY1 2BA, VK

2, Informatie over ons

2.1        Onze website, www.gamblingtherapy.org, is eigendom van en wordt beheerd door Gordon Moody Association, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd in Engeland onder 06302768, met geregistreerd adres 47 Maughan Street, Dudley, West Midlands, DY1 2BA, VK.

2.2        Wij zijn een liefdadigheidsinstelling die bij de liefdadigheidscommissie onder nummer 1124751 is geregistreerd

2.3        Voor de toepassing van de Wet op de gegevensbescherming 1998 (de Wet) is de gegevensbeheerder Gordon Moody Association, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd in Engeland onder 06302768, met geregistreerd adres 47 Maughan Street, Dudley, West Midlands, DY1 2BA, VK. 

Onze voorgedragen vertegenwoordiger voor het doel van de Wet is de Chief Executive.

3, Toepassingsgebied - wat valt onder dit beleid?

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op uw gebruik van onze website. Het strekt zich niet uit tot websites die zijn gekoppeld aan onze website (ongeacht of we deze koppelingen aanbieden of dat ze worden gedeeld door andere gebruikers). Wij hebben geen controle over de manier waarop uw gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt door andere websites. Het is raadzaam het privacybeleid van dergelijke websites te lezen voordat u gegevens aan hen verstrekt.

4, Verzamelde gegevens

4.1            Informatie die u aan ons verstrekt. Dit is informatie over u die u aan ons verstrekt door formulieren in te vullen op onze website of door met ons te communiceren per telefoon, e-mail of anderszins. Hieronder valt informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om onze website te gebruiken, zich abonneert op onze dienst, onze app gebruikt en wanneer u een probleem met onze website meldt. De informatie die u ons verstrekt kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, geslacht, taal en  tijdzone omvatten.

4.2            Informatie die wij over u verzamelen. Met betrekking tot uw bezoeken aan onze website verzamelen wij automatisch de volgende informatie:

 a)             Technische informatie, inclusief het IP-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browserplug-intypen en -versies, besturingssysteem en platform.

b)              Informatie over uw bezoek, inclusief de volledige URL (Uniform Resource Locator), clickstream naar, door en van onze website (inclusief datum en tijd), paginaresponstijden, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over interactie op pagina (zoals scrollen, klikken en mouseovers), methoden voor wegbladeren van de pagina en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om onze ondersteuningsdienst te bellen.

5, Hoe gebruiken we uw gegevens?

 5.1             We gebruiken uw gegevens:

  • voor het beheer van onze website en interne activiteiten, waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en onderzoeksdoeleinden; 
  • voor verbetering van onze website, zodat onze content op de meest effectieve manier wordt weergegeven; 
  • voor het beschikbaar stellen van interactieve functies van onze dienst, wanneer u deze wilt gebruiken; 
  • voor de beveiliging van onze website; 
  • voor suggesties en aanbevelingen voor u en andere gebruikers van onze website over diensten die u of hen kunnen interesseren.
  • voor verbetering van onze dienstverlening, voor geautoriseerd academisch en toegepast onderzoek en/of statistische analyse.  
6, Informatie die we uit andere bronnen verkrijgen.

 6.1             We combineren deze informatie met de informatie die u aan ons verstrekt en de informatie die wij over u verzamelen. We gebruiken deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden (afhankelijk van de soorten informatie die we verkrijgen).

7, Hoe en waar slaan we uw gegevens op?

7.1            Alle persoonsgegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de principes van de Wet op de gegevensbescherming 1998.

7.2           We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om ze te gebruiken zoals hierboven beschreven in sectie 5, en/of zo lang als we uw toestemming hebben om ze te bewaren.

7.2           Sommige of al uw gegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (de EER) worden opgeslagen of overgedragen (de EER bestaat uit alle EU-lidstaten, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). U wordt geacht dit te accepteren en ermee akkoord te gaan door gebruik te maken van onze website en informatie aan ons te verstrekken. Als we gegevens buiten de EER opslaan of overdragen, ondernemen we alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw gegevens net zo veilig worden behandeld als binnen de EER en in overeenstemming met de Wet op de gegevensbescherming 1998. Dergelijke stappen kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, het gebruik van wettelijk bindende contractuele voorwaarden tussen ons en eventuele derde partijen die wij inhuren en door de EU goedgekeurde modelcontracten. We vinden gegevensbeveiliging zeer belangrijk Wij hebben dan ook passende maatregelen genomen om de gegevens die via onze website worden verzameld te beschermen en te beveiligen.

7.3           De stappen die we ondernemen om uw gegevens te beveiligen en te beschermen:

7.3.1        Versleutelde wachtwoorden

7.3.2        Intern beleid inzake inbreuk op gegevens

7.4           Niettegenstaande de veiligheidsmaatregelen die wij nemen, is het belangrijk om te onthouden dat gegevensoverdracht via internet mogelijk niet volledig veilig is. Het is raadzaam om passende voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer u gegevens via internet aan ons stuurt.

8, Delen we uw gegevens met anderen?

8.1            We kunnen gegevens gebruiken om statistieken op te stellen over het gebruik van onze website, inclusief gegevens over verkeer, gebruikspatronen, gebruikersaantallen en andere informatie. Deze gegevens worden geanonimiseerd en bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Af en toe kunnen we dergelijke gegevens delen met derden, zoals financiers, sponsors en geautoriseerde onderzoekspartners. Gegevens worden alleen gedeeld en gebruikt binnen de grenzen van de wet.

8.2            Geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor toegepast/academisch onderzoek, maar we gebruiken alleen identificeerbare gegevens wanneer we voorafgaand aan het onderzoek toestemming van individuele gebruikers hebben gekregen om hen te betrekken bij het onderzoeksproject.

8.3            Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te delen, waaronder uw persoonlijke informatie. Dit kan gebeuren wanneer we betrokken zijn bij juridische procedures, waarbij we moeten voldoen aan de eisen van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsinstantie. We hebben hiervoor geen verdere toestemming van u nodig en zullen zo nodig elk wettelijk bindend verzoek inwilligen.

9, Hoe kunt u uw gegevens beheren?

9.1            Wanneer u informatie verstrekt via onze website, kunt u ervoor kiezen om ons gebruik van uw gegevens te beperken. Wij streven er met name naar om u controle te geven over ons gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Dit houdt onder andere in dat u zich kunt afmelden voor het ontvangen van onze e-mails. U kunt dit doen door u uit te schrijven via de koppelingen in onze e-mails en op het moment dat u uw gegevens verstrekt.

9.2           Wij delen uw informatie niet met andere organisaties voor marketing, marktonderzoek of commerciële doeleinden en wij geven uw gegevens niet door aan andere websites.

10, Uw recht om informatie achter te houden

U hebt toegang tot bepaalde delen van onze website zonder dat u hiervoor gegevens moet verstrekken. Als u echter de volledige functionaliteit van onze website wilt benutten, kan het nodig zijn om bepaalde gegevens te verstrekken of toe te staan dat bepaalde gegevens worden verzameld.

11, Hoe krijgt u toegang tot uw gegevens?

U hebt het wettelijke recht om een kopie te vragen van alle persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld (voor zover deze gegevens zijn opgeslagen). U kunt voor meer informatie contact met ons opnemen via support@gamblingtherapy.org of via de onderstaande contactgegevens in sectie 12.

12, Contact opnemen

Als u vragen hebt over onze website of dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op support@gamblingtherapy.org, per telefoon op 01384 241292 of per post op 47 Maughan Street, Dudley, West Midlands, DY1 2BA, VK. U vraag moet duidelijk zijn, met name als het een verzoek om informatie is over de gegevens die wij van u hebben opgeslagen (zoals onder punt 11 hierboven).

13, Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen indien dit nodig is of als de wet dit vereist. Alle wijzigingen worden onmiddellijk op onze website gepubliceerd. U wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid te hebben geaccepteerd bij uw eerste gebruik van onze website nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd. Het is raadzaam deze pagina regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven.

Privacybeleid van Gambling Therapy