Gambling Therapy logo

Privacybeleid voor Gambling Therapy

ACHTERGROND:

We begrijpen dat uw privacy belangrijk voor u is en dat u geeft om hoe uw informatie online wordt gebruikt en gedeeld. We respecteren en waarderen de privacy van iedereen die onze site bezoekt en zullen alleen informatie verzamelen en gebruiken op manieren die voor u nuttig zijn en op een manier die in overeenstemming is met uw rechten en onze verplichtingen onder de wet.

Dit beleid is van toepassing op ons gebruik van alle persoonlijke gegevens die door ons zijn verzameld in verband met uw gebruik van onze site. Lees dit privacybeleid zorgvuldig door en zorg ervoor dat u het begrijpt. Door te bezoeken www.gamblingtherapy.org u accepteert en stemt in met de praktijken die in dit beleid worden beschreven. Als u dit privacybeleid niet accepteert en niet akkoord gaat, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze site.

1, Definities en interpretatie

In dit beleid hebben de volgende termen de volgende betekenis:

“Onze site”betekent deze website www.gamblingtherapy.org en
“Wij / ons / onze”betekent Gordon Moody Association, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geregistreerd in Engeland onder 06302768, geregistreerd liefdadigheidsnummer: 1124751 met als geregistreerd adres 47 Maughan Street, Dudley, West Midlands, DY1 2BA, VK2, Informatie over ons

2.1 Onze site, www.gamblingtherapy.org , is eigendom van en wordt beheerd door Gordon Moody Association company limited by garantie geregistreerd in Engeland onder 06302768, met als geregistreerd adres 47 Maughan Street, Dudley, West Midlands, DY1 2BA, VK.

2.2 Wij zijn een liefdadigheidsinstelling geregistreerd bij de Charity Commission 1124751

2.3 In het kader van de Data Protection Act 1998 (de ‘ handelen “), de gegevensbeheerder is Gordon Moody Association company limited by garantie geregistreerd in Engeland onder 06302768, met als geregistreerd adres 47 Maughan Street, Dudley, West Midlands, DY1 2BA, VK.

Onze voorgedragen vertegenwoordiger voor de toepassing van de wet is de Chief Executive.

3, Toepassingsgebied – Wat dekt deze polis?

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op uw gebruik van onze site. Het is niet van toepassing op websites waarnaar wordt gelinkt vanaf onze site (of we die links aanbieden of dat ze worden gedeeld door andere gebruikers). We hebben geen controle over hoe uw gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt door andere websites en we raden u aan het privacybeleid van dergelijke websites te controleren voordat u gegevens aan hen verstrekt.

4, verzamelde gegevens

4.1 Informatie die u ons geeft. Dit is informatie over u die u ons geeft door formulieren op onze Site in te vullen of door met ons te corresponderen via telefoon, e-mail of anderszins. Het bevat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om onze site te gebruiken, zich abonneert op onze service, onze app gebruikt en wanneer u een probleem met onze site meldt. De informatie die u ons geeft, kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, geslacht, taal, tijdzone zijn.

4.2 Informatie die we over u verzamelen. Met betrekking tot elk van uw bezoeken aan onze site zullen we automatisch de volgende informatie verzamelen:

a) Technische informatie, inclusief het internetprotocol (IP) -adres dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform.

b) informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL), clickstream naar, door en vanaf onze site (inclusief datum en tijd), responstijden van pagina’s, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over pagina-interactie ( zoals scrollen, klikken en muisbewegingen), methoden die worden gebruikt om de pagina te verlaten en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om het nummer van onze ondersteuningsdienst te bellen.

5, Hoe gebruiken we uw gegevens?

5.1 We gebruiken uw gegevens:

 • om onze site te beheren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en onderzoeksdoeleinden;
 • om onze site te verbeteren om ervoor te zorgen dat inhoud op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd;
 • om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service, wanneer u daarvoor kiest;
 • als onderdeel van onze inspanningen om onze site veilig en beveiligd te houden;
 • om u en andere gebruikers van onze site suggesties en aanbevelingen te doen over diensten die u of hen mogelijk interesseren.
 • om onze diensten te verbeteren, voor geautoriseerd academisch en toegepast onderzoek en / of statistische analyse.

6, Informatie die we ontvangen van andere bronnen

6.1 We zullen deze informatie combineren met informatie die u ons geeft en informatie die we over u verzamelen. We zullen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven uiteengezette doeleinden (afhankelijk van de soorten informatie die we ontvangen).

7, Hoe en waar slaan we uw gegevens op?

7.1 Alle persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de principes van de Data Protection Act 1998.

7.2 We bewaren uw gegevens alleen zo lang als nodig is om deze te gebruiken zoals hierboven beschreven in sectie 5, en / of zolang we uw toestemming hebben om ze te bewaren.

7.2 Sommige of al uw gegevens kunnen worden opgeslagen of overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (“de EER”) (de EER bestaat uit alle EU-lidstaten, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). U wordt geacht dit te accepteren en ermee akkoord te gaan door onze site te gebruiken en informatie aan ons te verstrekken. Als we gegevens opslaan of overdragen buiten de EER, zullen we alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens net zo veilig en beveiligd worden behandeld als binnen de EER en onder de Data Protection Act 1998. Dergelijke stappen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het gebruik van wettelijk bindende contractuele voorwaarden tussen ons en derden die wij inschakelen en het gebruik van de door de EU goedgekeurde modelcontractafspraken. Gegevensbeveiliging is van groot belang voor ons, en om uw gegevens te beschermen hebben wij passende maatregelen genomen om gegevens die via onze site worden verzameld te beschermen en te beveiligen.

7.3 Stappen die we nemen om uw gegevens te beveiligen en te beschermen, zijn onder meer:

7.3.1 Gecodeerde wachtwoorden

7.3.2 Intern beleid inzake datalekken

7.4 Ondanks de veiligheidsmaatregelen die we nemen, is het belangrijk om te onthouden dat de overdracht van gegevens via internet mogelijk niet volledig veilig is en dat u wordt geadviseerd om passende voorzorgsmaatregelen te nemen bij het verzenden van gegevens via internet naar ons.

8, delen we uw gegevens?

8.1 We kunnen statistieken verzamelen over het gebruik van onze site, inclusief gegevens over verkeer, gebruikspatronen, gebruikersnummers en andere informatie. Al deze gegevens worden geanonimiseerd en bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. We kunnen dergelijke gegevens van tijd tot tijd delen met derden, zoals financiers, sponsors en geautoriseerde onderzoekspartners. Gegevens worden alleen gedeeld en gebruikt binnen de grenzen van de wet.

8.2 We kunnen geanonimiseerde gegevens gebruiken voor toegepast / academisch onderzoek, maar zullen alleen identificeerbare gegevens gebruiken met de voorafgaande toestemming van individuele gebruikers die ermee instemmen betrokken te zijn bij het onderzoeksproject.

8.3 In bepaalde omstandigheden kunnen we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens die door ons worden bewaard, waaronder uw persoonlijke gegevens, te delen, bijvoorbeeld wanneer we betrokken zijn bij gerechtelijke procedures, wanneer we voldoen aan de vereisten van wetgeving, een gerechtelijk bevel of een overheidsinstantie. We hebben geen verdere toestemming van u nodig om uw gegevens in dergelijke omstandigheden te delen en zullen, zoals vereist, voldoen aan elk wettelijk bindend verzoek dat van ons wordt gedaan.

9, Hoe kunt u uw gegevens beheren?

9.1 Wanneer u informatie verstrekt via onze site, krijgt u mogelijk opties om ons gebruik van uw gegevens te beperken. We streven er in het bijzonder naar om u sterke controle te geven over ons gebruik van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden (inclusief de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van e-mails van ons, wat u kunt doen door u uit te schrijven via de links in onze e-mails. en op het moment dat u uw gegevens verstrekt).

9.2 We zullen uw informatie niet delen met andere organisaties voor marketing, marktonderzoek of commerciële doeleinden, en we geven uw gegevens niet door aan andere websites.

10, Uw recht om informatie achter te houden

U heeft toegang tot bepaalde delen van onze site zonder enige gegevens te verstrekken. Om echter alle functies en functies die beschikbaar zijn op onze site te gebruiken, moet u mogelijk bepaalde gegevens indienen of toestaan dat deze worden verzameld.

11, Hoe krijgt u toegang tot uw gegevens?

U hebt het wettelijke recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard (waar dergelijke gegevens worden bewaard). Neem voor meer informatie contact met ons op via support@gamblingtherapy.org , of gebruik de contactgegevens hieronder in sectie 12.

12, contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over onze site of dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via e-mail op support@gamblingtherapy.org telefonisch op 01384 241292 of per post op 47 Maughan Street, Dudley, West Midlands, DY1 2BA, VK. Zorg ervoor dat uw vraag duidelijk is, vooral als het een verzoek is om informatie over de gegevens die we over u bewaren (zoals onder sectie 11 hierboven).

13, Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid wijzigen als we dit van tijd tot tijd nodig achten, of zoals vereist door de wet. Alle wijzigingen worden onmiddellijk op onze site geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid te hebben aanvaard bij uw eerste gebruik van onze site na de wijzigingen. We raden u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven.Privacybeleid voor Live Support

Welke informatie wordt er van u verzameld wanneer u de live ondersteuningsdienst gebruikt:

 • Uw naam (het staat u vrij om een pseudoniem te gebruiken)
 • Uw e-mailadres (als u dit heeft opgegeven)
 • Uw stad / land
 • Uw IP-adres
 • Uw browser en computertype
 • De website die u naar onze site heeft geleid (indien beschikbaar)
 • Een transcriptie van het hulplijngesprek

Ondersteuningsgesprekken zijn vertrouwelijk en worden niet gedeeld met andere instanties of personen – met de volgende uitzonderingen:

 • Als een lid van het ondersteuningsteam een dienst afrondt, is het wellicht mogelijk dat u uw gesprek met een ander teamlid voortzet. In dit geval wordt u gevraagd toestemming te geven aan een ander teamlid om het transcript van uw oproep te lezen, zodat zij het kunnen overnemen.
 • Oproepen kunnen ook worden beoordeeld door andere leden van het Gambling Therapy-ondersteuningsteam om ervoor te zorgen dat een service van hoge kwaliteit wordt geleverd.
 • In uitzonderlijke omstandigheden kan een klinisch manager besluiten dat het delen van informatie met een andere instantie nodig kan zijn als wordt geoordeeld dat er risico bestaat op ernstig lichamelijk letsel voor uzelf of voor een andere persoon. In deze omstandigheden zal Gambling Therapy altijd proberen om waar mogelijk / mogelijk met u af te spreken, maar behoudt zich het recht voor om indien nodig zelfstandig actie te ondernemen.