Gambling Therapy logo

Berørte andre

For hver person som har et problem med pengespill, anslås det at ytterligere fem til ti personer også blir påvirket negativt. En persons gamblingatferd kan ha sosiale, fysiske og økonomiske implikasjoner for dem som står dem nær. Det er vanlig at partnere, barn, foreldre, arbeidskamerater og venner av spillere føler virkningen av noens problemspill.

Kan andres pengespill påvirke meg?

Les mer

Hvordan vet jeg om noen har et pengeproblem?

Gambling er sterkt fremmet og allment akseptert over hele verden, og flere mennesker blir utsatt for det i dag enn noen gang før. Folk gambler av mange grunner - for spenning, for spenningen ved å vinne eller for å være sosiale. For noen kan imidlertid gambling også bli en vanedannende eller tvangsmessig aktivitet.

Hvordan kan jeg hjelpe en problemgamler?

Hvis noen i nærheten av deg har et gamblingproblem, kan du ikke endre oppførselen eller tvinge dem til å stoppe, men du kan ta deg tid til å støtte dem. Du kan gjøre det klart at deres gambling påvirker andre, at de trenger å få hjelp, at det er hjelp tilgjengelig, og at det fungerer.

Les mer

Live støtte for berørte andre

I tillegg til vår en-til-en live support service, driver Gambling Therapy også spesifikke grupper for de som er berørt av andres gambling. Prøv å bli med i en vennegruppe hvis du er en venn eller et familiemedlem til en gambler, en bekymret venn eller en kollega som er bekymret for noens pengespill. Grupper er ikke-dømmende og konfidensielle.

Snakk med noen om din situasjon