Gambling Therapy logo

ਸਹਾਇਤਾ ਫੋਰਮ

ਜੂਆ ਥੈਰੇਪੀ ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਫੋਰਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ, ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਖੇਤਰ ਹਨ. ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ – ਅਤੇ ਫੋਰਮ ਉਸ theੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਫੋਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਜੂਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ’ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ.

ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਉਪਚਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਫੋਰਮਾਂ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੂਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰਾ ਰਸਾਲਾ ਖੇਤਰ ਫੋਰਮ ਦੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜੂਏ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫੋਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਣ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਫੋਰਮ 24/7 ਉਪਲਬਧ ਹਨ.

ਫੋਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਉ