Gambling Therapy logo

ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜੂਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੂਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੋਕ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ.

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੂਏ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ.

ਜੂਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜੁਆਰੀ ਆਪਣੇ ਜੂਏ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ.

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਲਝਣ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੂਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਜੁਆਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ, ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ:

 • ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
 • ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ
 • ਝੂਠ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸਬੂਤ
 • ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਘਨ
 • ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਲਝਣ
 • ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜੂਆ

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਜੂਏ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜੂਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜੂਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹਫੜਾ -ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਲੱਗ -ਥਲੱਗ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੂਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ…

 • ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਜੁੱਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ
 • ਖੇਡਾਂ, ਸਕੂਲ ਘੁੰਮਣ, ਕੈਂਪਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪਾਠ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਓ
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ
 • ਹੋਰ ‘ਬਾਲਗ’ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
 • ਗਵਾਹ ਵੱਧ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਤਣਾਅ
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ
 • ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ
 • ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ.

ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ’ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ:

 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਿਓ
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
 • ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
 • ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ
 • ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ

* ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਮਾਰਥਾ ਸ਼ਾ ਐਟ ਅਲ, ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ, 2014