Języki
Zdobądź aplikację

Cykl uzależnienia

Jest wiele sposobów na określenie uzależnienia od hazardu, ale często uważa się, że jest to zachowanie wyuczone. Być może zostało przejęte od innej osoby albo wyuczone samodzielnie, lecz na pewno nie mogło się pojawić samoistnie, tak jak choroba.
I tak należy go postrzegać, gdyż jeśli uzależnienie od gier uznamy za zachowanie wyuczone, to będzie znaczyć, że można się go oduczyć i zastąpić nowym zachowaniem.
Gdy zdamy sobie sprawę, że jesteśmy uzależnieni, możemy podjąć świadomą decyzję, by dokonać zmiany w naszym życiu.
Znajdź swoje miejsce na tych sześciu etapach uzależnienia. Etapy te nie przechodzą w sposób liniowy, choć mogą następować po sobie:
1 Nierozpoznany
Uzależnienie nie zostało jeszcze rozpoznane, w związku z tym nie ma motywacji do zmiany go
2 Rozpoznany
Uzależniony zaczyna zastanawiać się czy powinien zmienić swoje zachowanie i czy jest to możliwe
3 Planowanie
Uzależniony uznał, że należy zmienić swoje zachowanie i że może to zrobić, w związku z tym planuje jak tego dokonać
4 Działanie
Plany są wcielane w życie
5 Utrzymanie działania
Wprowadzane są bariery, aby zapewnić powodzenie działania
6 Nawrót uzależnienia:
Nałóg powraca i uzależniony wraca do fazy przed rozpoznaniem
Gambling therapy theory of gambling addiction