Języki
Zdobądź aplikację

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu ds. terapii dla uzależnionych od gier hazardowych

OPIS:

Rozumiemy, że Twoja prywatność jestdla Ciebie ważna i że interesuje Cię sposób wykorzystania i udostępniania Twoich danych przez Internet. Szanujemy prywatność odwiedzających naszą stronę i dlatego też będziemy zbierać i wykorzystywać ich danew sposób, który jest dla nich przydatnyoraz zgodny z ich uprawnieniami, a także naszymi zobowiązaniami wynikającymi z przepisów prawa.

Niniejsza polityka odnosi się do wykorzystywania przez nas wszystkich danych osobowych zebranych w związku z użyciem naszego serwisu internetowego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności. Odwiedzając stronę www.gamblingtherapy.org akceptujesz i wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej polityce.  Jeśli nie akceptujesz i nie zgadzasz się z niniejszą polityką prywatności, powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania z naszej witryny.

1 Definicje i interpretacje

W niniejszej polityce następujące terminy posiadają następujące znaczenia: 

„Nasza witryna”

oznacza stronę www.gamblingtherapy.org

„My, nas, nasze”

oznacza Gordon Moody Association, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Anglii pod numerem 06302768, zarejestrowany numer organizacji charytatywnej: 1124751, z siedzibą w 47 Maughan Street, Dudley, West Midlands ,DY1 2BA, Zjednoczone Królestwo

2 Informacje na nasz temat

2.1. Nasza witryna www.gamblingtherapy.org stanowi własność oraz jest zarządzana przez Gordon Moody Association, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Anglii pod numerem 06302768, z siedzibą pod adresem 47 Maughan Street, Dudley, West Midlands, DY1 2BA, UK. 

2.2 Jesteśmy organizacją charytatywną zarejestrowaną przez Komisję Charytatywną pod numerem 1124751 

2.3. Do celów ustawy o ochronie danych z 1998 r. („Ustawa”) administratorem danych jest Gordon Moody Association, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Anglii pod numerem 06302768, z siedzibą pod adresem 47 Maughan Street, Dudley, West Midlands, DY1 2BA, UK. 

Reprezentantem spółki na mocy ustawy jest dyrektor naczelny

3 Zakres-co obejmuje niniejsza polityka? 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie korzystania z naszej Witryny. Nie obejmuje żadnych stron internetowych, do których kierują linki z naszej Strony(bez względu na to, czy to my udostępniamyte linki, czy są one udostępniane przez innych użytkowników). Nie mamy kontroli nad tym, w jaki sposób Twoje dane są zbierane, przechowywane ani wykorzystywane przez inne strony internetowe i zalecamy sprawdzenie zasad ochrony prywatności takich witryn przed przekazaniem im danych.

4 Zebrane dane 

4.1.      Informacje, które nam przekazujesz. Są to informacje o Tobie, które przekazujesz nam wypełniając formularze na naszej Witrynie lub korespondując z nami przez telefon, e-mail lub w inny sposób.  Są to informacje podane podczas rejestracji w celu korzystania z naszej Witryny, subskrypcji naszej usługi, korzystania z naszej aplikacji i zgłaszania problemów z naszą witryną.     

Informacje, które nam przekazujesz mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, płeć, język oraz strefę czasową.

4.2     Informacje, które zbieramy na Twój temat. W odniesieniu do każdej Twojej wizyty na naszej stronie będziemy automatycznie zbierać następujące informacje:

a)      Informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego wykorzystywany do połączenia Twojego komputera z Internetem, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy       i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma

b)      iinformacje o Twojej wizycie, w tym pełny Jednolity Wskaźnik Zasobu (z ang. Uniform Resource Locators- URL), dane przeglądania poprzez oraz z naszej strony         (w tym datę i godzinę), czas odpowiedzi strony, błędy pobierania, długość odwiedzin na niektórych stronach, informacje o interakcji z witryną (takie jak przewijanie, kliknięcia                      i przesuwanie kursorem myszy), metody używane do przeglądania innych stron i numer telefonu używany do telefonowania na nasz numer pomocy technicznej.

5, W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

5.1         Wykorzystujemy Twoje dane:

  • do administrowania naszą witryną oraz do operacji wewnętrznych, takich jak rozwiązywanie problemów, analiza danych, testy, badania, statystyki i ankiety; 
  • do ulepszania naszej witryny, aby jak najlepiej prezentować treści dla naszych użytkowników oraz ich komputerów; 
  • aby umożliwić Ci uczestnictwo w funkcjach interaktywnych w naszym serwisie, gdy wyrazisz na to ochotę; w ramach naszych starań, aby nasza strona pozostała bezpieczna; 
  • aby przekazywać sugestie i zalecenia naszym użytkownikom na temat usług, które mogą ich interesować. 
  • do poprawy naszych usług, do przeprowadzenia autoryzowanych badań akademickich i stosowanych oraz analizy statystycznej.  
6, Informacje otrzymywane z innych źródeł

6.1     Łączymy te informacje z danymi otrzymanymi od naszych użytkowników, a także z danymi zebranymi o nich. Użyjemy tych informacji oraz informacji połączonych do celów określonych powyżej (w zależności od rodzaju otrzymanych informacji).

7, Jak i gdzie przechowujemy Twoje dane?

7.1     Wszystkie dane osobowe są bezpiecznie przechowywane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 r.

7.2     Przechowujemy dane użytkowników tak długo, jak jest to niezbędne w celu użycia ich w sposób opisany powyżej w punkcie 5 oraz tak długo, jak użytkownicy wyrażą zgodę na ich przechowywanie.

7.2     Niektóre lub wszystkie dane użytkowników mogą być przechowywane lub przekazywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). (EOG obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE a także Norwegię, Islandię i Liechtenstein). Użytkownik powinien zaakceptować i wyrazić na to zgodę poprzez korzystanie z naszej witryny i przekazanie nam swoich danych. Jeśli przechowamy lub prześlemy dane poza EOG, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że są one zabezpieczone tak, jak w EOG i zgodnie z ustawą o ochronie danych z 1998 r. Takie kroki mogą obejmować, między innymi, użycie prawnie wiążących warunków umownych między nami i stronami trzecimi, z którymi współpracujemy, oraz stosowanie zatwierdzonych przez UE umów modelowych. Bezpieczeństwo danych ma dla nas ogromne znaczenie i w celu ich ochrony podjęliśmy odpowiednie środki w celu zabezpieczenia danych zgromadzonych za pośrednictwem naszej witryny.

7.3        Kroki, które podejmujemy, aby zabezpieczyć i chronić dane użytkowników obejmują:

7.3.1     Zaszyfrowane hasła

7.3.2     Politykę dotyczącą naruszenia danych wewnętrznych

 7.4       Niezależnie od podejmowanych środków bezpieczeństwa, należy pamiętać, że przesyłanie danych przez Internet może nie być całkowicie bezpieczne i dlatego zaleca się podjęcie odpowiednich środków ostrożności podczas przesyłania do nas danych przez Internet.

8, Czy udostępniamy dane użytkowników?

8.1       Możemy gromadzić statystyki dotyczące korzystania z naszej witryny, w tym dane dotyczące ruchu, wzorców użytkowania, numerów użytkowników i inne informacje. Wszystkie takie dane zostaną zanonimizowane i nie będą zawierać żadnych informacji pozwalających na identyfikację. Od czasu do czasu możemy udostępniać takie dane stronom trzecim, takim jak podmioty finansujące, sponsorzy i upoważnieni partnerzy naukowi. Dane będą udostępniane i wykorzystywane jedynie w granicach prawa.

8.2       Możemy wykorzystywać zanonimizowane dane do badań stosowanych lub akademickich, ale jedynie te umożliwiające identyfikację za uprzednią zgodą poszczególnych użytkowników, którzy wyrażą zgodę na udział w projekcie badawczym.

8.3       W pewnych okolicznościach możemy być prawnie zobowiązani do udostępniania posiadanych przez nas danych, które mogą obejmować dane osobowe, na przykład w przypadku, gdy uczestniczymy w postępowaniu sądowym, gdy przestrzegamy wymogów ustawodawstwa, nakazu sądowego lub organu rządowego. Nie wymagamy od użytkowników żadnej dalszej zgody w celu udostępnienia ich danych w takich okolicznościach i będziemy postępować zgodnie z wymaganiami każdego prawnie wiążącego wniosku, który został do nas przesłany.

9, Jak użytkownik może kontrolować swoje dane?

9.1      Przesyłając informacje za pośrednictwem naszej strony, użytkownik może ograniczyć użycie jego danych przez nas. W szczególności dążymy do silnej kontroli wykorzystania przez nas danych w celach marketingu bezpośredniego (w tym możliwości rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości e-mail poprzez anulowanie subskrypcji za pomocą linków podanych w wiadomościach e-mail i w miejscu podania swoich danych).

9.2      Nie udostępniamy danych użytkowników żadnym innym organizacjom do celów marketingowych, badań rynkowych lub komercyjnych,ani nie przekazujemy ich danych innym witrynom.

10, Prawo użytkownika do zastrzeżenia swoich danych

Użytkownik może uzyskać dostęp do niektórych części naszej witryny bez podawania jakichkolwiek danych. Jednakże, aby korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych na naszej Stronie, użytkownik powinien przesłać lub zezwolić na zbieranie określonych danych.

11, W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych?

Użytkownik ma prawo zażądać kopii jego danych osobowych przechowywanych przez nas (jeśli są one przechowywane). Prosimy o kontakt, aby uzyskać więcej informacji na adres e-mail: support@gamblingtherapy.org albo używając danych kontaktowych podanych poniżej w punkcie 12.

12, Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie naszej witryny lub niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem support@gamblingtherapy.org lub pod numerem telefonu 01384 241292 albo pisząc na adres pocztowy 47 Maughan Street, Dudley, West Midlands, DY1 2BA, UK.

Należy upewnić się, że wysyłane zapytanie jest jasne, zwłaszcza jeśli jest to prośba o informację na temat przechowywanych danych (zgodnie z powyższym punktem 11).

13, Zmiany w naszej polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności może od czasu do czasu ulegać zmianie zgodnie z wymogami prawa. Wszelkie zmiany będą natychmiast publikowane na naszej Stronie, a użytkownik będzie musiał zaakceptować warunki Polityki Prywatności podczas pierwszego korzystania z naszej Witryny po wprowadzeniu zmian. Zalecamy regularne sprawdzanie naszej strony, aby być na bieżąco ze zmianami. 

Polityka prywatności serwisu ds. terapii dla uzależnionych od gier hazardowych

Polityka prywatności serwisu ds. terapii
dla uzależnionych od gier hazardowych