Języki
Zdobądź aplikację

Polityka prywatności pomocy na żywo

Jakie dane zbieramy od osób korzystających z naszej usługi wsparcia na żywo:

Twoje imię i nazwisko (możesz używać pseudonimu) 

  • Twój adres e-mail (jeśli go podałeś) 
  • Twoje miasto i kraj 
  • Twój adres IP 
  • Twoja przeglądarka i rodzaj komputera 
  • Strona, z której zostałeś przekierowany do naszej witryny (jeśli dotyczy)
  •  Zapis rozmowy z infolinią

Rozmowy z infolinią są poufne i nie będą udostępniane żadnej agencji ani osobom, za wyjątkiem:

  • Gdy członek zespołu wsparcia zakończy pracę, będziesz mógł kontynuować rozmowę z inną osobą. W takim przypadku zostaniesz poproszony o udzielenie zgody, aby inny członek zespołu zapoznał się z zapisem Twojej rozmowy, aby mógł przejąć obowiązki kolegi.
  • Zapis rozmowy może być również przeglądany przez innych członków zespołu wsparcia dla osób uzależnionych od gier hazardowych w celu zapewnienia wysokiej jakości oferowanych usług.
  • W wyjątkowych okolicznościach kierownik kliniczny może podjąć decyzję o udostępnieniu Twoich informacji innej organizacji, jeśli uzna, że istnieje zagrożenie dla Twojego zdrowia lub życia albo zdrowia i życia innej osoby. W takich przypadkach serwis terapeutyczny dla osób uzależnionych od gier hazardowych spróbuje uzgodnić z Tobą sposób działania jeśli będzieto możliwe, choć zastrzega sobie prawo do niezależnego działania w razie konieczności