Gambling Therapy logo

Berörda andra

För varje person som har problem med spel beräknas det att ytterligare fem till tio personer också påverkas negativt. En persons spelbeteende kan ha sociala, fysiska och ekonomiska konsekvenser för dem som står dem nära. Det är vanligt att partners, barn, föräldrar, arbetskamrater och vänner till spelare känner effekten av någons problemspelande.

Kan någon annans spel påverka mig?

Läs mer

Hur vet jag om någon har ett spelproblem?

Spel är starkt främjat och allmänt accepterat runt om i världen och fler människor utsätts för det idag än någonsin tidigare. Människor spelar av många anledningar - för spänning, för spänningen att vinna eller för att vara sociala. För vissa kan dock spel också bli en beroendeframkallande eller tvångsmässig aktivitet.

Hur kan jag hjälpa en problemspelare?

Om någon nära dig har ett spelproblem kan du inte ändra sitt beteende eller tvinga dem att sluta, men du kan ta dig tid att stödja dem. Du kan göra det tydligt att deras spel påverkar andra, att de behöver få hjälp, att det finns hjälp tillgänglig och att det fungerar.

Läs mer

Levande stöd för drabbade andra

Förutom vår en-till-en live supporttjänst driver Gambling Therapy också specifika grupper för dem som påverkas av någon annans spelande. Prova att gå med i en vänner- och familjegrupp om du är en vän eller familjemedlem till en spelare, en bekymrad vän eller en kollega som är orolig för någons spel. Grupper är icke-dömande och konfidentiella.

Tala med någon om din situation