Gambling Therapy logo

Hur vet jag om någon har ett spelproblem?

Om du är orolig för att någons spel kan ha blivit ett problem – det kan vara användbart att läsa igenom följande lista med vanliga tecken på problemspel. En problemspelare kan göra mycket för att dölja omfattningen av sitt spelande som kan göra det svårt att upptäcka.

Pengarelaterade tecken

 • oförklarlig skuld eller upplåning
 • pengar eller tillgångar som försvinner
 • många lån
 • obetalda räkningar eller meddelanden om frånkoppling
 • brist på mat i huset
 • tappar plånböcker eller pengar regelbundet
 • saknade finansiella rapporter
 • hemliga bankkonton, lån eller kreditkort

Interpersonella frågor

 • humörighet, oförklarlig ilska
 • depression
 • minskad kontakt med vänner
 • familjeklagomål om att vara känslomässigt utestängda
 • undvikande av sociala evenemang
 • kontroll eller manipulation av hot, lögner eller charm
 • hemlighet om aktiviteter

Tidsrelaterade tecken

 • försvinner under mycket tid som de inte kan redogöra för
 • har ingen tid för vardagliga aktiviteter
 • överanvändning av sjukdagar och lediga dagar
 • spendera mer tid på att studera spel
 • tar ovanligt mycket tid för uppgifter (till exempel tar det två timmar att få mjölk från hörnbutiken).

Om du tror att någon du känner har ett spelproblem, eller om någons spelande påverkar ditt liv – kan det verkligen hjälpa att prata med någon om det. Vår textbaserad live supporttjänst är tillgänglig för alla som påverkas av spel.