Språk
Skaffa appen

Gambling Therapy presenterar GT-appen

En gratis app som tillhandahåller en samling verktyg och information som hjälper dig att identifiera och lösa problem med spel.

Ladda ner GT-appen om du tycker att något av det här beskriver dig eller någon du bryr dig om:

• du känner att du är upptagen av spel
• tidigare försök att minska eller stoppa spel har misslyckats
• du känner behov av att öka dina insatser
• du spelar när du känner dig stressad eller upprörd
• du spelar för att försöka vinna tillbaka dina förluster
• du försöker dölja omfattningen av ditt spelande
• du kämpar ekonomiskt på grund av ditt spelande
• dina relationer lider på grund av ditt spelande

Problemspel (ibland kallat spelberoende) är en uppmaning att spela trots ökande negativa konsekvenser. Appen Spelterapi har utformats för att hjälpa dem som kämpar med problemspel genom att tillhandahålla lättillgänglig information och enkla verktyg.

Nyckelfunktioner i appen Gambling Therapy är:

• frågeformulär för självbedömning
• textbaserat live support
• mindfulness och självhjälpsövningar
• krisstödinformation
• dagliga motiverande citat
• länkar till blockeringsprogramvara
• katalog över organisationer som kan hjälpa till
• tillgång till GT-onlineforum

Ladda ner appen. Detta kan uppnås genom att skanna QR-koden nedan. På många telefoner kan detta uppnås genom att starta kamerorna>