Språk
Skaffa appen

Självhjälp

Förutom att nå ut till andra för stöd finns det ett antal strategier som du kan genomföra själv som gör att du kan känna igen de känslor och tankar som är förknippade med problemspel och sedan positivt kan hjälpa dig att ändra ditt beteende.