Gambling Therapy logo

Phần mềm chặn & lọc

Cài đặt phần mềm chặn trên thiết bị của bạn không phải là một giải pháp hoàn chỉnh cho vấn đề cờ bạc – nhưng nó có thể là một công cụ hữu ích như một phần của chiến lược tốt để bỏ cờ bạc.

Với nhiều sự kết hợp có thể có của các thiết bị và hệ điều hành có sẵn, không có giải pháp hiệu quả nào để chặn và lọc, nhưng chúng tôi đã liệt kê một số phần mềm phổ biến nhất hiện có dưới đây. Đây là tất cả các dịch vụ dựa trên đăng ký … theo ý kiến của chúng tôi, các công cụ phần mềm chặn miễn phí mà bạn có thể thấy không hiệu quả bằng.

Xin lưu ý rằng Liệu pháp Cờ bạc không được hưởng lợi từ việc giới thiệu phần mềm bên dưới và không chịu trách nhiệm về việc sử dụng phần mềm đó. Vui lòng liên hệ với công ty phần mềm liên quan để được hỗ trợ kỹ thuật nếu bạn cần.

Phần mềm chặn

  • Betfilter hiện chỉ có sẵn cho Windows. Sắp có iOS, OSX và Android.
  • Gamblock có sẵn cho các thiết bị Windows và Android.
  • Gamban có sẵn cho Mac OSX, Windows, IOS và Android.