Ngôn ngữ
Tải ứng dụng

Thông tin

Thu thập thông tin về cờ bạc và những gì thúc đẩy mọi người tiếp tục tiêu số tiền mà họ không có là rất quan trọng cả từ quan điểm của những người đang cố gắng có được cảm giác kiểm soát tốt hơn và những người bị ảnh hưởng lớn như gia đình, người thân và bạn bè. Mọi người sẽ có những lý do khác nhau khiến họ không thể khuất phục được nhưng nhiều chủ đề tương tự nhau. Trong phần này, chúng tôi cố gắng làm nổi bật lý do tại sao cờ bạc có thể trở thành một vấn nạn như vậy trong cuộc sống của mọi người.