Gambling Therapy logo

Tôi có thể nhận trợ giúp ở đâu?

Có thể yêu cầu và chấp nhận hỗ trợ là một trong những chìa khóa để ngăn chặn cờ bạc thành công.

Liệu pháp cờ bạc là một dịch vụ toàn cầu – và cũng như giúp bạn hỗ trợ về mặt thực tế và tinh thần, các cố vấn sẽ giúp bạn tìm được hỗ trợ cờ bạc miễn phí, phù hợp ở gần bạn – khi dịch vụ này có sẵn.

Liệu pháp cờ bạc cũng cung cấp hỗ trợ theo bốn cách:

Hỗ trợ trực tuyến

Sử dụng dịch vụ hỗ trợ trực tiếp dựa trên văn bản để nói chuyện với một trong những cố vấn giàu kinh nghiệm của chúng tôi về cờ bạc của bạn hoặc nếu bạn lo lắng về việc đánh bạc của người khác. Hỗ trợ có sẵn bằng bất kỳ ngôn ngữ nào – với cố vấn nói bản ngữ hoặc làm việc thông qua hệ thống dịch tự động. Dịch vụ này là ẩn danh và bạn không cần phải cung cấp tên thật của mình.

Các nhóm hỗ trợ

Liệu pháp cờ bạc điều hành các nhóm thường xuyên cho cả những người có vấn đề về cờ bạc và những người bị ảnh hưởng bởi cờ bạc của người khác. Để sử dụng các nhóm, bạn sẽ cần phải đăng ký bằng một địa chỉ email đang hoạt động, nhưng bạn có thể ẩn danh trong nhóm. Kiểm tra danh sách đầy đủ của các nhóm để tìm một nhóm tại một thời điểm phù hợp với bạn.

Diễn đàn hỗ trợ

Các diễn đàn hỗ trợ ngang hàng luôn sẵn sàng phục vụ 24/7 và cung cấp không gian để bạn tiếp cận với những người khác. Bạn có thể chọn trả lời những người khác

Hỗ trợ email

Đôi khi, việc sử dụng hỗ trợ trực tiếp có thể không thực tế hoặc không khả thi, nhưng gửi email cho chúng tôi với câu hỏi hoặc mối quan tâm của bạn luôn luôn là một lựa chọn. Liệu pháp cờ bạc nhằm mục đích trả lời email của bạn trong vòng 24 giờ (48 giờ vào cuối tuần / ngày lễ).