Ngôn ngữ
Tải ứng dụng

Tự đánh giá

Nếu bạn trả lời có cho ba hoặc nhiều câu hỏi trong số những câu hỏi này và bạn cảm thấy cuộc sống của mình không thể kiểm soát được Dịch vụ Trị liệu Trực tuyến của chúng tôi có thể giúp bạn lấy lại cuộc sống của mình.

  1. Bạn có tiêu quá nhiều tiền và / hoặc thời gian để đánh bạc không?
  2. Bạn đã đánh bạc số tiền cần thiết để thanh toán các hóa đơn gia đình chưa?
  3. Bạn đã từng mạo hiểm hoặc mất đi một mối quan hệ vì cờ bạc của mình chưa?
  4. Bạn đã từng gặp rủi ro hoặc mất nhà hoặc mất việc vì cờ bạc của mình chưa?
  5. Bạn có khó ngủ vì vấn đề cờ bạc không?
  6. Bạn có đánh bạc để cố gắng kiếm lại thua lỗ không?
  7. Bạn có thích về số tiền bạn đánh bạc?

Nếu bạn trả lời có cho ba hoặc nhiều câu hỏi trong số này và bạn cảm thấy rằng bạn cần trợ giúp, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ trực tiếp