Ngôn ngữ
Tải ứng dụng

Tự giúp đỡ

Ngoài việc liên hệ với những người khác để được hỗ trợ, có một số chiến lược mà bạn có thể tự thực hiện cho phép bạn nhận ra cảm xúc và suy nghĩ liên quan đến vấn đề cờ bạc và sau đó có thể giúp bạn thay đổi hành vi một cách tích cực.