Gambling Therapy logo

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tiếp về Trị liệu Cờ bạc là một dịch vụ dựa trên văn bản cho phép bạn nói chuyện trực tiếp với một cố vấn giàu kinh nghiệm. Cho dù bạn lo lắng về việc đánh bạc của chính mình, hay bạn đang lo lắng về người khác – nói về nó có thể giúp bạn giải tỏa.

Nói chuyện với một cố vấn có thể giúp bạn tìm thấy một góc nhìn mới về tình hình của bạn và có thể giúp bạn thực hiện các bước thiết thực có ý nghĩa trong tương lai.

Cố vấn trị liệu cờ bạc sẽ lắng nghe bạn mà không phán xét và có thể nói chuyện thông qua bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có về vấn đề cờ bạc. Cố vấn của bạn cũng có thể giúp bạn tìm các nguồn lực địa phương như các dịch vụ hoặc nhóm tư vấn nếu những nguồn này có sẵn trong khu vực của bạn.

Hỗ trợ được cung cấp bằng bất kỳ ngôn ngữ nào sử dụng dịch tự động, với hỗ trợ ngôn ngữ mẹ đẻ được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ phổ biến. Chỉ cần bắt đầu nhập và một cố vấn sẽ trả lời bằng cùng một ngôn ngữ.

Dịch vụ được bảo mật – mặc dù các cố vấn khác trong nhóm Trị liệu cờ bạc sẽ có thể xem xét cuộc trò chuyện để cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể. Tham quan trang chính sách bảo mật để được giải thích chi tiết hơn về tính bảo mật và cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn.

Hỗ trợ Trực tiếp cũng có thể được sử dụng nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng trang web Trị liệu Cờ bạc hoặc để cho chúng tôi biết về các vấn đề kỹ thuật mà bạn có thể gặp phải với trang web.

Nói chuyện với cố vấn