Gambling Therapy logo

Ứng dụng trị liệu cờ bạc

Ứng dụng trị liệu cờ bạc miễn phí cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ và thông tin hữu ích để giúp bạn xác định và vượt qua vấn đề cờ bạc .

Các tính năng chính của ứng dụng Trị liệu cờ bạc

  • bảng câu hỏi tự đánh giá
  • hỗ trợ trực tiếp dựa trên văn bản
  • bài tập chánh niệm và tự giúp mình
  • thông tin hỗ trợ khủng hoảng
  • trích dẫn động lực hàng ngày
  • liên kết đến phần mềm chặn
  • thư mục của các tổ chức có thể trợ giúp
  • truy cập vào các diễn đàn hỗ trợ trực tuyến

Tìm kiếm “Liệu pháp cờ bạc” trong cửa hàng ứng dụng trên thiết bị của bạn hoặc quét mã QR để tải xuống.