Języki
Skaff deg appen

Informasjon

Å få informasjon om pengespill og hva som får folk til å fortsette å bruke penger de ikke har, er veldig viktig både fra perspektivet til de som prøver å få en bedre følelse av kontroll og de som er sterkt berørt, som familie, slektninger og venner. Alle vil ha forskjellige grunner til at de gir etter, men mange av temaene er like. I denne delen prøver vi å markere hvorfor gambling kan bli et slikt problem i folks liv.