Gambling Therapy logo

Hỗ trợ email

Đôi khi, việc sử dụng một trong các tùy chọn hỗ trợ trực tiếp của chúng tôi như đường dây trợ giúp 1-1 hoặc nhóm hỗ trợ có thể không thực tế đối với bạn. Nếu bạn đang đấu tranh với cờ bạc của mình hoặc bạn lo lắng về việc đánh bạc của người khác, bạn có thể liên hệ với nhóm Trị liệu Cờ bạc qua email vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày hoặc đêm. Nhóm của chúng tôi mong muốn trả lời bạn trong vòng 24 giờ (48 giờ vào cuối tuần / ngày lễ).

Chúng tôi có các cố vấn nói tiếng bản xứ có thể trả lời bạn bằng nhiều ngôn ngữ, nhưng cũng có thể là câu trả lời của bạn sẽ bằng tiếng Anh, với bản dịch tự động được cung cấp sang ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn.