Gambling Therapy logo

Làm cách nào để chặn các trang web cờ bạc?

Cài đặt phần mềm trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn để ngăn truy cập vào các trang web và ứng dụng cờ bạc có thể là một phần hữu ích của chiến lược bỏ cờ bạc.

Phần mềm chặn không nên được coi là một giải pháp đơn giản cho vấn đề cờ bạc – nhưng nó có thể là một cách hữu ích để làm bạn chậm lại và cho bạn không gian để cân nhắc lại xem nên theo đuổi cờ bạc hay chọn một con đường khác.

Với nhiều sự kết hợp có thể có của các thiết bị và hệ điều hành có sẵn, không có giải pháp hiệu quả nào để chặn và lọc, nhưng chúng tôi đã liệt kê một số phần mềm phổ biến nhất hiện có dưới đây. Đây là tất cả các dịch vụ dựa trên đăng ký – tính phí hàng năm để duy trì hiệu quả của phần mềm. Có một số công cụ chặn miễn phí có sẵn nhưng bạn có thể thấy rằng những công cụ này không hiệu quả.

Liệu pháp cờ bạc cung cấp các liên kết đến ba nhà cung cấp phần mềm chặn chính, nhưng không liên kết với các công ty và nó không chịu trách nhiệm về hiệu quả hoặc việc sử dụng chúng. Vui lòng liên hệ với công ty phần mềm liên quan để được hỗ trợ kỹ thuật:

Xin lưu ý rằng tại thời điểm viết bài (tháng 8 năm 2021), Gamban đang được cung cấp miễn phí cho người dân Vương quốc Anh.